Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2332M

Wymiary główne
d 160 mm
D 340 mm
B 114 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1050 kN
Static Cor 1480 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 137 kN
Masa
Masa 52.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1600 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 178 mm
da max 195 mm
db min 211 mm
Da max 322 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe