Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU230M

Wymiary główne
d 150 mm
D 270 mm
B 45 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 366 kN
Static Cor 479 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 47 kN
Masa
Masa 11.46 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 164 mm
da max 170 mm
db min 184 mm
Da max 256 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe