Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU426M

Wymiary główne
d 130 mm
D 340 mm
B 78 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 796 kN
Static Cor 915 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 86 kN
Masa
Masa 41.38 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 154 mm
da max 165 mm
db min 187 mm
Da max 316 mm
ras max 4 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe