Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU2324EMA

Wymiary główne
d 120 mm
D 260 mm
B 86 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 766 kN
Static Cor 984 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 99 kN
Masa
Masa 23.39 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 134 mm
da max 145 mm
db min 156 mm
Da max 246 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe