Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU422M

Wymiary główne
d 110 mm
D 280 mm
B 65 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 520 kN
Static Cor 581 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 58 kN
Masa
Masa 22.67 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 130 mm
da max 140 mm
db min 157 mm
Da max 260 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe