Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU322M

Wymiary główne
d 110 mm
D 240 mm
B 50 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 412 kN
Static Cor 483 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 50 kN
Masa
Masa 11.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 124 mm
da max 135 mm
db min 145 mm
Da max 226 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe