Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ240MA

Wymiary główne
d 200 mm
D 360 mm
B 58 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 608 kN
Static Cor 845 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 76 kN
Masa
Masa 27.18 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1600 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 218 mm
da max 228 mm
db min 261 mm
Da max 342 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe