Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ234M

Wymiary główne
d 170 mm
D 310 mm
B 52 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 472 kN
Static Cor 632 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 59 kN
Masa
Masa 18.24 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 188 mm
da max 195 mm
db min 223 mm
Da max 293 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe