Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ232M

Wymiary główne
d 160 mm
D 290 mm
B 48 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 415 kN
Static Cor 548 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 52 kN
Masa
Masa 15 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2000 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 174 mm
da max 180 mm
db min 210 mm
Da max 276 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe