Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ330M

Wymiary główne
d 150 mm
D 320 mm
B 65 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 644 kN
Static Cor 778 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 73 kN
Masa
Masa 28.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 168 mm
da max 185 mm
db min 213 mm
Da max 302 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe