Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ2326M

Wymiary główne
d 130 mm
D 280 mm
B 93 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 812 kN
Static Cor 1080 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 106 kN
Masa
Masa 28.8 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2000 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 148 mm
da max 155 mm
db min 186 mm
Da max 262 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe