Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ424M

Wymiary główne
d 120 mm
D 310 mm
B 72 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 648 kN
Static Cor 733 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 71 kN
Masa
Masa 28 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 144 mm
da max 155 mm
db min 192 mm
Da max 286 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe