Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NNU: NNU4964KMW33

Wymiary główne
d 320 mm
D 440 mm
B 118 mm
rs min 2 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 1130.8 kN
Static Cor 2405 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 197 kN
Masa
Masa 53 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1520 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 332 mm
da max 335 mm
Da min 428 mm
ras max 2 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe