Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3048M

Wymiary główne
d 240 mm
D 360 mm
B 92 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 862.4 kN
Static Cor 1440 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 126 kN
Masa
Masa 31.544 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1920 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 254 mm
da max 348 mm
Da min 333 mm
Da max 346 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe