Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3044KM

Wymiary główne
d 220 mm
D 340 mm
B 90 mm
rs min 2 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 847 kN
Static Cor 1370 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 123 kN
Masa
Masa 28.195 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2080 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 234 mm
da max 328 mm
Da min 313 mm
Da max 326 mm
ras max 2 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe