Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3044MW33

Wymiary główne
d 220 mm
D 340 mm
B 90 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 847 kN
Static Cor 1370 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 123 kN
Masa
Masa 28 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2080 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 234 mm
da max 328 mm
Da min 313 mm
Da max 326 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe