Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3040MW33

Wymiary główne
d 200 mm
D 310 mm
B 82 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 733.7 kN
Static Cor 1160 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 107 kN
Masa
Masa 20.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2240 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 212 mm
da max 300 mm
Da min 285 mm
Da max 298 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe