Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3036KM

Wymiary główne
d 180 mm
D 280 mm
B 74 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 598.4 kN
Static Cor 948 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 90 kN
Masa
Masa 16 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2560 1/s
Obroty graniczne olej 3200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 192 mm
da max 270 mm
Da min 258 mm
Da max 268 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe