Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 557-1226

Wymiary główne
d 120.5 mm
D 300 mm
T 435 mm
Nośność
Dynamic Cr 1495 kN
Static Cor 3500 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 54.9 kN
Masa
Masa 164 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe