Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-1109M

Wymiary główne
d 254 mm
D 539.7 mm
T 117.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 4940 kN
Static Cor 22050 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 251.6 kN
Masa
Masa 140.8 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe