Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 527-766

Wymiary główne
d 220.1 mm
D 340 mm
T 260 mm
Nośność
Dynamic Cr 2060 kN
Static Cor 5470 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 74.3 kN
Masa
Masa 88 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe