Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 526-805

Wymiary główne
d 170 mm
D 260 mm
T 202 mm
Nośność
Dynamic Cr 1400 kN
Static Cor 3200 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 49.6 kN
Masa
Masa 38.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe