Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 528-756

Wymiary główne
d 400 mm
D 650 mm
T 240 mm
Nośność
Dynamic Cr 3480 kN
Static Cor 8340 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 82.7 kN
Masa
Masa 318 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe