Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 528-847

Wymiary główne
d 300 mm
D 440 mm
T 140 mm
Nośność
Dynamic Cr 1370 kN
Static Cor 2650 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 31.3 kN
Masa
Masa 60.2 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe