Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 518-1192

Wymiary główne
d 381 mm
D 479.4 mm
T 49.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 443 kN
Static Cor 1070 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.7 kN
Masa
Masa 18.3 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe