Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 517-1208

Wymiary główne
d 304.8 mm
D 393.7 mm
T 50.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 590 kN
Static Cor 1320 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.1 kN
Masa
Masa 14.4 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe