Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 517-1161

Wymiary główne
d 165.1 mm
D 336.5 mm
T 92.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 1160 kN
Static Cor 1700 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 24.4 kN
Masa
Masa 37.1 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe