Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 977/560FD

Wymiary główne
d 560 mm
D 820 mm
C 190 mm
T 270 mm
rs min 7.5 mm
r1s min 2.5 mm
a 294 mm
Nośność
Dynamic Cr 5180 kN
Static Cor 12200 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 833.3 kN
Masa
Masa 440 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 180 1/s
Obroty graniczne olej 240 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 588 mm
a1 min 40 mm
Da min 779 mm
ras max 6 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y1 1.8 kg
Y2 2.69 kg
Y0 1.76 kg