Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: T-977/520FD

Wymiary główne
d 520 mm
D 740 mm
C 120 mm
T 190 mm
rs min 4 mm
r1s min 3 mm
a 258 mm
Nośność
Dynamic Cr 2610 kN
Static Cor 6380 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 447.3 kN
Masa
Masa 230 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 220 1/s
Obroty graniczne olej 260 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 540 mm
a1 min 35 mm
Da min 698 mm
ras max 3 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y1 1.62 kg
Y2 2.42 kg
Y0 1.59 kg