Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 1097996FD

Wymiary główne
d 480 mm
D 650 mm
C 130 mm
T 180 mm
rs min 5 mm
r1s min 1.5 mm
a 227 mm
Nośność
Dynamic Cr 2490 kN
Static Cor 6080 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 440.3 kN
Masa
Masa 156.8 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 260 1/s
Obroty graniczne olej 320 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 502 mm
a1 min 25 mm
Da min 630 mm
ras max 4 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y1 1.68 kg
Y2 2.5 kg
Y0 1.64 kg