Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97780FD

Wymiary główne
d 400 mm
D 590 mm
C 125 mm
T 185 mm
rs min 6 mm
r1s min 2.5 mm
a 193 mm
Nośność
Dynamic Cr 2410 kN
Static Cor 5320 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 400.5 kN
Masa
Masa 148 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 320 1/s
Obroty graniczne olej 400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 425 mm
a1 min 30 mm
Da min 560 mm
ras max 5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y1 2.03 kg
Y2 3.02 kg
Y0 1.98 kg