Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 2097152FD

Wymiary główne
d 260 mm
D 400 mm
C 146 mm
T 186 mm
rs min 5 mm
r1s min 2 mm
a 149 mm
Nośność
Dynamic Cr 1970 kN
Static Cor 4350 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 371.7 kN
Masa
Masa 77.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 630 1/s
Obroty graniczne olej 800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 283 mm
a1 min 20 mm
Da min 380 mm
ras max 4 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.292 kg
Y1 2.315 kg
Y2 3.447 kg
Y0 2.26 kg