Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 2097952

Wymiary główne
d 260 mm
D 360 mm
C 109 mm
T 134 mm
rs min 3 mm
r1s min 0.6 mm
a 139 mm
Nośność
Dynamic Cr 1200 kN
Static Cor 2820 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 245.5 kN
Masa
Masa 37.96 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 630 1/s
Obroty graniczne olej 800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 278 mm
a1 min 12 mm
Da min 345 mm
ras max 2 mm
rbs max 0.6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y1 1.8 kg
Y2 2.69 kg
Y0 1.76 kg