Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97746

Wymiary główne
d 230 mm
D 355 mm
C 110 mm
T 145 mm
rs min 6 mm
r1s min 1.5 mm
a 133 mm
Nośność
Dynamic Cr 1240 kN
Static Cor 2300 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 202.7 kN
Masa
Masa 44.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 800 1/s
Obroty graniczne olej 1000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 256 mm
a1 min 18 mm
Da min 343 mm
ras max 5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y1 2.03 kg
Y2 3.02 kg
Y0 1.98 kg