Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 2097736

Wymiary główne
d 180 mm
D 300 mm
C 134 mm
T 164 mm
rs min 4 mm
r1s min 1.5 mm
a 124 mm
Nośność
Dynamic Cr 1300 kN
Static Cor 2655 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 249.1 kN
Masa
Masa 44.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 800 1/s
Obroty graniczne olej 1300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 198 mm
a1 min 15 mm
Da min 279 mm
ras max 3 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.26 kg
Y1 2.55 kg
Y2 3.8 kg
Y0 2.5 kg