Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 2097732

Wymiary główne
d 160 mm
D 270 mm
C 120 mm
T 150 mm
rs min 3 mm
r1s min 1 mm
a 119 mm
Nośność
Dynamic Cr 1040 kN
Static Cor 2020 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 195.9 kN
Masa
Masa 33.2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1100 1/s
Obroty graniczne olej 1400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 174 mm
a1 min 15 mm
Da min 252 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y1 2.12 kg
Y2 3.15 kg
Y0 2.07 kg