Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97730

Wymiary główne
d 150 mm
D 255 mm
C 110 mm
T 145 mm
rs min 5 mm
r1s min 1 mm
a 69 mm
Nośność
Dynamic Cr 855 kN
Static Cor 1560 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 154.6 kN
Masa
Masa 28.18 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1300 1/s
Obroty graniczne olej 1600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 172 mm
a1 min 18 mm
Da min 238 mm
ras max 4 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.24 kg
Y1 2.76 kg
Y2 4.11 kg
Y0 2.7 kg