Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: T-777/750FD

Wymiary główne
d 750 mm
D 1130 mm
T 690 mm
rs min 10 mm
r1s min 10 mm
Nośność
Dynamic Cr 16250 kN
Static Cor 45300 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2832.2 kN
Masa
Masa 2405 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 100 1/s
Obroty graniczne olej 130 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 802 mm
a min 8 mm
Da min 976 mm
ras max 9 mm
rbs max 9 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.46 kg
Y1 1.47 kg
Y2 2.19 kg
Y0 1.44 kg