Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: 1077756FD

Wymiary główne
d 280 mm
D 460 mm
T 324 mm
rs min 6 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 3130 kN
Static Cor 6910 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 568.4 kN
Masa
Masa 193 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 400 1/s
Obroty graniczne olej 500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 313 mm
a min 5 mm
Da min 401 mm
ras max 5 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y1 2.04 kg
Y2 3.04 kg
Y0 2 kg