Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 231/500W33MB

Wymiary główne
d 500 mm
D 830 mm
D1 719.069 mm
B 264 mm
rs min 7.5 mm
r1s min 7.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 6690 kN
Static Cor 13450 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 929 kN
Masa
Masa 599 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 340 1/s
Obroty graniczne olej 430 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 536 mm
Da max 795 mm
ras max 7 mm
rbs max 6.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y1 1.97 kg
Y2 3.05 kg
Y0 2.06 kg