Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 23292KMBC3W33

Wymiary główne
d 460 mm
D 830 mm
D1 704.329 mm
B 296 mm
rs min 5 mm
r1s min 7.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 7310 kN
Static Cor 13350 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 931 kN
Masa
Masa 693.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 320 1/s
Obroty graniczne olej 400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 496 mm
Da max 794 mm
ras max 4 mm
rbs max 6.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.36 kg
Y1 1.74 kg
Y2 2.69 kg
Y0 1.82 kg