Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 23088W33MB

Wymiary główne
d 440 mm
D 650 mm
D1 584.274 mm
B 157 mm
rs min 6 mm
r1s min 6 mm
Nośność
Dynamic Cr 2940 kN
Static Cor 5590 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 410 kN
Masa
Masa 178.4 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 430 1/s
Obroty graniczne olej 530 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 468 mm
Da max 622 mm
ras max 5 mm
rbs max 5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.23 kg
Y1 2.78 kg
Y2 4.31 kg
Y0 2.92 kg