Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe wielorzędowe: NNU6017V

Wymiary główne
d 85 mm
D 130 mm
B 80 mm
rs min 1.1 mm
r1s min 1.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 342 kN
Static Cor 794 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 94.8 kN
Masa
Masa 4.333 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1100 1/s
Obroty graniczne olej 1500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 96 mm
db min 100 mm
Da max 124 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe