Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe jednorzędowe: 263-1122

Wymiary główne
d 25 mm
B 12 mm
E 42.51 mm
Nośność
Dynamic Cr 21.9 kN
Static Cor 21.8 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.7 kN
Masa
Masa 0.07 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3100 1/s
Obroty graniczne olej 4100 1/s
Wymiary
d1 max 34.8 mm
rs min 2.6 mm
i 0.3 mm
X 6 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe