Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe jednorzędowe: 263-1023

Wymiary główne
d 20 mm
B 16 mm
E 33.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 27 kN
Static Cor 30 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.7 kN
Masa
Masa 0.06 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3900 1/s
Obroty graniczne olej 5200 1/s
Wymiary
d1 max 28.6 mm
rs min 2.6 mm
i 0.3 mm
X 10 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe