Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe jednorzędowe: 263-899

Wymiary główne
d 18 mm
B 13 mm
E 32.52 mm
Nośność
Dynamic Cr 19.9 kN
Static Cor 21.2 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.6 kN
Masa
Masa 0.04 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4600 1/s
Obroty graniczne olej 6200 1/s
Wymiary
d1 max 25.15 mm
rs min 2 mm
i 0.3 mm
X 8 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe