Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-1018

Wymiary główne
d 50 mm
B 44 mm
E 94.75 mm
Nośność
Dynamic Cr 178 kN
Static Cor 237 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 28.9 kN
Masa
Masa 1.27 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1400 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
d1 max 73.05 mm
rs min 6.2 mm
i 0.3 mm
X 34.1 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe