Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe dwurzędowe: NNU4124MP41NAW33

Wymiary główne
d 120 mm
D 200 mm
B 80 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Nośność
Dynamic Cr 525 kN
Static Cor 856 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 90.7 kN
Masa
Masa 10.07 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3000 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 127 mm
Da max 190 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe