Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe dwurzędowe: NNU4920KMP5

Wymiary główne
d 100 mm
D 140 mm
B 40 mm
rs min 1.1 mm
r1s min 1.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 123 kN
Static Cor 239 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.6 kN
Masa
Masa 1.8 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4400 1/s
Obroty graniczne olej 5200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 112 mm
Da max 134 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe