Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-822

Wymiary główne
d 146.05 mm
D 193.675 mm
B 28.575 mm
C 23.02 mm
T 28.575 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
b 33.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 176 kN
Static Cor 374 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 38.8 kN
Masa
Masa 2.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 158 mm
db min 166 mm
a1 min 4 mm
a2 min 7 mm
Da min 176 mm
Db min 187 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.62 kg
Yo 0.89 kg